NIKODÉMUS BIBLIAKÖR

Szentignáci lelkiségű katolikus közösség

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Hogyan olvassuk mi a Bibliát?

E-mail Nyomtatás PDF
Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

A címben feltett kérdést megelőzi egy másik: Miért olvassuk a bibliát? A válaszhoz Szent Jeromost és Szent Ambrust hívom segítségül, akik szerint: „Mert aki nem ismeri a szentírást, nem ismeri Krisztust.”, és „Amikor imádkozunk, Istenhez beszélünk, és amikor az Isteni kinyilatkoztatást olvassuk, őt hallgatjuk." (összefüggéseiben l. Dei Verbum 25.)

A két idézet továbbvezet minket a második kérdéshez, a hogyan-hoz.


A régi idők óta gyakorolt Lectio Divina módosított formáját alkalmazzuk, vagyis olvasás, megosztás, imádság. A gyakorlatban ez a következő módon valósul meg:

A hét vasárnapjának olvasmányait mindannyian megkapjuk kinyomtatva és egyikünk felolvassa az evangéliumot.

Ezt követően az első körben mindenki kimondja azt a szót, szókapcsolatot, mondatot, ami megérintette a felolvasás alatt, majd a második körben mindannyian elmondjuk, miért választottuk az adott szövegrészt. Aki nem akar, nem csatlakozik (passzol), de ez igen ritka.

A felolvasás-választás-megosztás így kialakuló hármas egységét még egyszer-kétszer megismételjük.

Zárásként, a visszatekintő körben mindenki elmondja, mi tetszett, mi ragadta meg a többiek hozzászólásában. Alapszabály, hogy ez a személyes tükrözés ne legyen kritika, vita, de kérdést fel lehet tenni a vezetőnek a szentírási szakasszal kapcsolatban.

Amennyiben az idő engedi, áttérünk az ószövetségi szentírási szakaszra, amelyet az evangéliumnál leírt módon „olvasunk-meditálunk-imádkozuk” végig. Az Egyház bölcs liturgikus szövegválasztása révén az evangélium megértése ilyenkor még inkább elmélyül.

Összejöveteleinken más programok is szerepelnek, de az este befejezéseként egy záró körben, imádságban adjuk át Istennek hálánkat, dicséretünket és kéréseinket.


Példaként lássuk a szeptember 30-án, Szent Jeromos ünnepén olvasott evangéliumot és néhány megosztható hozzászólást a sok közül.

Mk 10,2-16 A farizeusok is odamentek és megkérdezték: "El szabad a férjnek bocsátania a feleségét?" Próbára akarták ugyanis tenni. De ő kérdéssel válaszolt: "Mit parancsolt nektek Mózes?" "Mózes megengedte, hogy válólevelet írva elküldjük az asszonyt" - felelték. Jézus folytatta: "Szívetek keménysége miatt írta ezt a parancsot. De Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét." Otthon tanítványai ismét efelől kérdezgették. Ezt válaszolta: "Aki elküldi feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör." Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy érintse meg őket. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus észrevette, haragra gerjedt. "Hagyjátok - mondta -, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda." Azután megölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Miről is szól Márk beszámolója? Először helyezzük el a történeteket térben és időben. Jézus Júdea határában van, ahol az összegyűlt népet tanítja. Ide Kafarnaumból érkezett, ahol tanítványait tanította (akik vetélkedtek egymással, felháborodtak a Jézus nevében gyógyítón), majd elmondta, mi a botránkoztatók teendője (ha jobb kezed megbotránkoztat...). Tanítás közben jönnek oda a farizeusok, és a törvény betűiből készült csapdába próbálják belecsalni. Jézus, akitől lehet kommunikációs technikát tanulni, kérdéssel válaszol. A Mózesi törvényt fölülírva elmondja a férfi és nő kapcsolatának Isteni tervét, ami cselekedeteink forrása. Ekkor asszonyok és gyermekek jönnek hozzá, akik akár a tanítványok feleségei és gyermekei is lehettek volna, hiszen Jánoson kívül mindannyian házasok voltak. A kor felfogásával ellentétben Jézus a gyermeki létet értékesnek tartja és velük szemlélteti, milyenekké kell válnunk ahhoz, hogy Isten országának birtokosai lehessünk.

 

Többeket, különösen azokat a társainkat, akik fiatal házasok, a férfi és nő kapcsolatáról szóló rész ragadta meg leginkább.

ezért”

 • Az emberpárok egymáshoz való ragaszkodása, az újonnan alakuló család mint az emberi élet alapsejtje Istennek a teremtés kezdetétől való akarata szerint van és történik.

feleségéhez ragaszkodik”

 • Ez felveti a házastársi szeretetben az érzelem és az akarat kettősségét.

és ketten egy test lesznek”

 • Szimbolikus jelentés. Eggyé válni egységes, elszánt akaratot jelent a család intézménye iránt, egyben közös irányt is a két ember számára, amit Istenre építve tudunk tartani.

 • A ketten – egyek, ketten – kettők dilemmája.

 • Egyik társunk szerint: nem hiszek abban, hogy ez az egység személyiségi jegyek megszűnésével, feladásával kell hogy járjon. Én továbbra is én vagyok és maradok, és a házastársam is az, viszont az egység az elköteleződésben van, a közös akaratban, hogy egyként akarják élni az életüket, egyként alapítanak családot. Egyként, egymást kiegészítve viszik a hétköznapok kihívásait, megoldandó terheit, vállalják és nevelik a gyermekeket, és ebben a szándékukban várják Istentől is a szükséges kegyelmeket.

 • A házasság szentségét a jegyesek szolgáltatják ki egymásnak, Isten pedig – a szentségi rang jogán, visszavonhatatlan hidat épít kettőjük közé és azt ígéri, hogy ezentúl mindig és örökké velük marad.

szívetek keménysége”

 • A keménység és az erő dilemmája.

Egy másik, sokakat gondolatokra indító részlet a gyermekekről szólt.

gyermek”

 • A gyermekeket Jézus - megfejtésre váró - példának állítja számunkra Isten országának fogadásában. Akiket bár elzavarnak ügybuzgó apostolai, a Második Isteni Személy a karjára vesz és megáld.

 • A gyermeki lélek tisztasága, amennyiben megfelelő értékekkel látjuk el őket, ki tud bontakozni és jelzi számunkra, felnőttek számára a felelősséget – a hozzáállás fontossága.

hoztak hozzá … hadd jöjjenek hozzám”

 • Finom váltás Jézus megfogalmazásában.

hozzá”

 • Bátorítást sugall, hogy mi is, minden kérdésünkkel, kételyünkkel forduljunk Hozzá, gondjainkat osszuk meg Vele és megoldást is bátran kérjünk Tőle.

haragra gerjedt”

 • Krisztus megengedi magának ezt az érzelmi kitörést ahhoz, hogy tovább taníthasson bennünket. A harag azt jelzi, hogy valaki megsérti azt a belső értékrendet, lelki szférát, ami számomra fontos.

 • Ha Jézustól elzavarunk lelkeket, ez olyan súlyú vétek, amellyel mi is Jézus méltó haragját válthatjuk ki.

hadd jöjjenek hozzám”

 • Amint Krisztus fogadja a gyermekeket, nekünk is úgy kell magunkhoz engednünk Isten országát, ill. az Ő tanítását.

ilyeneké az Isten országa”

 • Ez is egy szempont, amiért jó, hogy közelünkben a családban gyermekek vannak, akiket szemlélhetünk.

 • A gyermeki jóság. Felelevenedtek gyermekkori macska-nyuvasztási emlékek.

 • Az idősebbek azt találták nehéznek, hogy visszaemlékezzenek gyermekkori létükre.

Ezek a morzsák biztosan nem tudják visszaadni az együttlét erejét Isten jelenlétében, de talán ez az írás betekintést nyújt és felkelti az érdeklődésed, kedves olvasó és talán ellátogatsz egyszer közénk. Viszont remélem, hogy erősíti a közösséget azokkal a társainkkal, akik nem tudtak most eljönni.

AMDG

 

 

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Ma 2019. január 23., szerda, Zelma és Rajmund napja van. Holnap Timót napja lesz.