Adatkezelési tájékoztató

A parbeszed.hu honlapon vagy annak igénybevételével, illetve a Párbeszéd – a Zöldek Pártja által fenntartott egyéb online felületeken tárolt adatok köréről, és az azzal kapcsolatos eljárásokról

(2023. november 2. napjától hatályos szöveg)

A Párbeszéd – a Zöldek Pártja (cím: 1015 Budapest, Batthyány utca 62., adószám: 18511213-1-41, nyilvántartási szám: 01-02-0015182, e-mail: info@parbeszedmagyarorszagert.hu; továbbiakban: Párt, Párbeszéd – ZÖLDEK vagy Adatkezelő) a parbeszed.hu honlapon (továbbiakban: honlap) vagy annak igénybevételével, illetve Párbeszéd által fenntartott egyén online felületeken (továbbiakban: honlap vagy egyéb online felület) a meghatározott ismertetett személyes adatokat kezeli.

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok jogi és biztonságtechnikai védelméről.

I. Cookie-k tárolása

A honlap elsősorban az Adatkezelő tevékenységéről való informálás, szimpatizánsok és tagok toborzása és adománygyűjtés céljából jött létre, így szükségképpen kezelünk néhány, látogatókhoz köthető személyes adatot

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap – mint általában a honlapok – használ ún. cookie-kat (továbbiakban süti), amelyek az oldal forgalmának mérésére, illetve az oldalon megjelenő tartalom szabályozására szolgáló kódsorozatok. A sütik azért lényegesek, mert ezek segítségével a felhasználó bizonyos adatai azonosíthatóvá válhatnak, aminek a célja, hogy a későbbi böngészés egyszerűbbé és gyorsabbá váljon. A sütiket a felhasználó számítógépe (böngészője) tárolja, kisméretű szöveges fájlok formájában.

Az Adatkezelő a parbeszed.hu honlapon keresztül a következő típusú sütiket használja:

 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik, ezek célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
 • Funkcionális sütik, amelyek a bejelentkezés megkönnyítését végző, egyedi kódot tároló sütik, amelyeknek célja, hogy a felhasználók a bejelentkezésnél látható “Emlékezz rám” funkció használatával ugyanazon böngészőt használva a bejelentkezési adatok ismételt megadása nélkül, a weboldalt megnyitva azonnal bejelentkezett állapotba kerüljenek. 
 • Statisztikát kezelő sütik – weboldal látogatói viselkedés követése, weboldal felhasználhatóságának mérése, a visszatérő látogatások aránya.
 • Közösségi média sütik. Ezeknek a sütiknek a célja, a honlapokon használt közösségi média szolgáltatások biztosítása a látogató számára. A közösségi médiaszolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mindezt a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében. A közösségi média célú sütik elhelyezését a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával tudja megakadályozni.

Hivatalos tájékoztatás az I. ponthoz

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az Érintett hozzájárulása

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a honlap megnyitásával egyidejűleg tájékoztatást kap az a sütikezeléséről, azt elfogadja; amennyiben igényt tart rá, az adatkezelési tájékoztatóhoz navigál, ennek ismeretében elfogadja vagy elutasítja az adatkezelést.

A hozzájárulás visszavonása: a Felhasználó a hozzájárulást – a honlapon, internetes böngészője sütibeállításainak módosításával vagy maguknak a sütiknek a törlésével – bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása az ezt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az Érintettek köre: a parbeszed.hu oldalaira látogató, az oldalak között navigáló személyek, azaz a Felhasználók.

A kezelt adatok köre: a Felhasználók kattintásai és navigálásai során keletkező speciális kódsorozatok.

Az adatkezelés célja: az egyes sütik I. pontban leírt céljához igazodóan a weboldal látogatottságának mérése, a weboldal népszerűsítése, a weboldal optimális működésének biztosítása, a böngészés meggyorsítása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő feladatkörrel rendelkező kijelölt munkatársai.

II. Az adományozással kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő lehetővé teszi a honlapon vagy egyéb online felületen történő adományozást is. Ebben az esetben az rendszer az adományozót a regisztrációs felület kitöltését követően a Barion online fizetési rendszeréhez irányítja át, ahol a bankkártyájának felhasználásával van lehetősége adományozni. A Párbeszéd – a Zöldek Pártja a bankkártya vagy hitelkártya adatokat nem kezeli. A jogszabályok ugyanakkor előírják azt, hogy politikai párt csak azonosítható (nem anonim), magyar állampolgárságú, nagykorú természetes személyektől fogadhat el adományt. A párt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

Ennek megfelelően annak érdekében, működésünk törvényes legyen, szükséges azon személyes adatok kezelése, amelyekkel igazolni lehet, hogy az adományozók az előírt feltételeknek megfelelnek, illetve biztosítani lehet, hogy személyük azonosítható legyen. Ezek az adatok: az Adományozó természetes személy valódi neve, bejelentett lakóhelye, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az adományozó magyar állampolgár, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az adományozó betöltötte 18. életévét és saját nevében adományoz. Amennyiben szükséges, úgy az adományozáskor szintén rögzített e-mail cím vagy telefonszám segítségével az Adatkezelő fel tudja venni a kapcsolatot az Adományozóval annak érdekében, hogy ellenőrizni és bizonyítani tudja az előírt feltételek teljesülését.

Amennyiben az Érintett banki átutalással kíván adományozni, kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel az alábbiakat: adomány, magyar állampolgár. (Ebben az esetben a kezelt adatok köre: név, bankszámlaszám, állampolgárság, az adományozás és időpontjának ténye és az adomány összege.)

Hivatalos tájékoztatás a II. ponthoz 

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken. (Az Európai Unió területén.) Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához.

Adatfeldolgozók:

 • az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; adószáma: 24130493243, cégjegyzékszáma: 01 09 991861), valamint 
 • a CRM rendszer és hírlevél szolgáltatást nyújtó Reflexive Communications Polgári Jogi Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Tomori utca 14. 4/1, képviselő: Karsai Tamás),  továbbá 
 • a könyvelési feladatokat ellátó Polyncome Audit Kft. (székhelye: 2089 Telki, Zúzmara utca 33., cégjegyzékszáma: 13 09 197561, adószáma: 25149119-1-13).

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

Az Érintettek köre: a parbeszed.hu honlapon vagy egyéb online felületen keresztül adományozó személyek.

A kezelt adatok köre Barion internetes felületen történő adományozás esetén:

 • név
 • lakóhely
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • az a tény, hogy az adományozó magyar állampolgár
 • az a tény, hogy az adományozó betöltötte a 18. életévét
 • az a tény, hogy az adományozó mekkora összeget adományozott
 • az a tény, hogy az adományozó saját nevében adományoz
 • az adományozás és időpontjának ténye.

A kezelt adatok köre bankszámlára történő utalásnál:

–       név

–       bankszámlaszám

–       az a tény, hogy az adományozó magyar állampolgár

–       az a tény, hogy az adományozó mekkora összeget adományozott

–       az adományozás és időpontjának ténye.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő alapműködéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: a név, cím, állampolgárság, adományozott összeg és a sajátkénti adományozás ténye és időpontja vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése); e-mail cím, telefonszám és életkor vonatkozásában GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatkezelő jogos érdeke).

Az Érintett hozzájárulásának módja: a felhasználó a közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, és a feltételek elfogadását követően az űrlap kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: az adományozást követő 8. év december 31. napja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő és a II. pontban megjelölt Adatfeldolgozók  feladatkörrel rendelkező kijelölt munkatársai 

Az adatok közül a Barion internetes felületen történő adományozás esetén a név, az e-mail-cím és az adományozás összege továbbításra kerülnek a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.; cégjegyzékszám: 01-10-048552) mint önálló adatkezelő részére.

III. A szimpatizánsok adatainak kezelése

Annak érdekében, hogy a Párbeszéd – a Zöldek Pártja az elveivel egyetértő az állampolgárokat informálni és mozgósítani tudja vagy az állampolgárok segítségét tudja kérni, lehetővé teszi, hogy az, akit ez érdekel, a Párt szimpatizánsává váljon. Ezt az érdeklődő úgy tudja megtenni, hogy a honlap erre a célra készített felületére navigál, ahol kitölti az ott felkínált adatokat, ezzel kinyilvánítva a politikai szimpátia tényét is. A Párbeszéd – a Zöldek Pártja a szimpatizánsokról az alábbi adatokat gyűjti: név, lakóhely, e-mail-cím, telefonszám, a politikai szimpátia ténye, az a tény, hogy a szimpatizáns a 18. életévét betöltötte.  Azért ezen adatokat kérjük be, mert az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükség van a szimpatizánssal a kapcsolatfelvételre, amely e-mail vagy telefon útján valósítható meg, a helyi mozgósításhoz pedig szükséges azt tudni, hol lakik az adott személy. A 18 éves életkor betöltésére vonatkozó adat kezelése ebből a célból azért szükséges, mert ezzel igazolható a választójog meglétéhez előírt nagykorúság fennállására. Amennyiben már nem akar az érintett szimpatizáns lenni, adatai törlését bármikor kérheti. Amennyiben valaki csak informálódni kíván, külön menüpontban lehetősége van csupán a hírlevélre feliratkozni, egyéb adatának megadása nélkül. 


Hivatalos tájékoztatás a III. ponthoz

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken (Európai Unió területén). Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. 

 • Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; adószáma: 24130493243, cégjegyzékszáma: 01 09 991861).
 • a  CRM rendszer és hírlevél szolgáltatást nyújtó Reflexive Communications Polgári Jogi Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Tomori utca 14. 4/1, képviselő: Karsai Tamás),   .

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

Az Érintettek köre: az parbeszed.hu honlapon vagy egyéb online felületen szimpatizánsnak jelentkező személyek.

A kezelt adatok köre:

–       név

–       lakóhely

–       e-mail cím

–       telefonszám

–       az a tény, hogy a szimpatizáns betöltötte a 18. életévét

–       a politikai szimpátia ténye.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a Párbeszéd – a Zöldek Pártjával szimpatizáló természetes személyekkel, a Párbeszéd – a Zöldek Pártja üzeneteinek, a szimpatizánsok javaslatainak, véleményének továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Érintett hozzájárulása).

Az Érintett hozzájárulásának módja: az Érintett a honlapon vagy egyéb online felületen közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, a feltételek elfogadását követően a rendszer visszanavigálja az adatok megadását biztosító elektronikus űrlapra, amelynek kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A hozzájárulás visszavonása: az Érintett a hozzájárulást – az Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztatójában megjelölt bármely elérhetőségére küldött üzenettel, illetve az érintettnek küldött üzenetekben szereplő leiratkozási linkre kattintva – bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törli, amennyiben pedig más célból és más jogalapon azok kezelésére jogosult volna, úgy a továbbiakban a III. pontban meghatározott célból nem kezeli tovább. A hozzájárulás visszavonása az ezt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő és a III. pontban megjelölt Adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező kijelölt munkatársai.

IV. Az érdeklődők adatkezelése

A Párbeszéd – a Zöldek Pártja lehetővé teszi az érdeklődők számára azt is, hogy úgy kaphassanak közvetlenül a Párttól közpolitikai információkat és tájékoztatásokat, hogy ehhez csak a legkevesebb adatot adja meg az anonimitás érdekében. Ebben az esetben csak az érdeklődő irányítószámát és e-mail címét kérjük be, mely utóbbinak nem szükséges olyan szókombinációkat tartalmaznia, amelyből az érintett személyazonosságára lehet következtetni. Ha valaki csak érdeklődőként regisztrál, nem fogjuk személyesen keresni, nem kérünk tőle személyes segítséget, de ugyanazokat a közpolitikai információkat és tájékoztatásokat kapja meg, mint amiket a szimpatizánsoknak küldünk meg. Az irányítószámot annak érdekében kezeljük, hogy fel tudjuk mérni a szervezetünk tevékenysége iránti érdeklődés mértékét az adott földrajzi területen.

Hivatalos tájékoztatás a IV. ponthoz

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken (Európai Unió területén). Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. 

Adatfeldolgozó: 

 • az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861).
 • a  CRM rendszer és hírlevél szolgáltatást nyújtó Reflexive Communications Polgári Jogi Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Tomori utca 14. 4/1, képviselő: Karsai Tamás),   .

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

Az Érintettek köre: a honlapon vagy egyéb online felületen érdeklődőnek jelentkező személyek.

A kezelt adatok köre:

–       e-mail cím

–       irányítószám.

Az adatkezelés célja: az Érintett informálása, a Párt területi támogatottságának mérése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Érintett hozzájárulása).

Az Érintett hozzájárulásának módja: az Érintett a honlapon vagy egyéb online felületen közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, a feltételek elfogadását követően a rendszer visszanavigálja az adatok megadását biztosító elektronikus űrlapra, amelynek kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A hozzájárulás visszavonása: az Érintett a hozzájárulást – az Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztatójában megjelölt bármely elérhetőségére küldött üzenettel, illetve az érintettnek küldött üzenetekben szereplő leiratkozási linkre kattintva – bármikor indoklás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törli. A hozzájárulás visszavonása az ezt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő és a IV. pontban megjelölt Adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező kijelölt munkatársai.

V. A tagjelöltek adatkezelése

A Párbeszéd – a Zöldek Pártja lehetővé teszi, hogy az, aki a Párt elveivel és céljaival egyetért, és aktívan részt szeretne vállalni a politikai közéletben, erre irányuló szándékának kifejezése alapján a Párt tagjelöltjévé, majd a meghatározott beléptetési eljárást követően tagjává is váljon. A honlapon vagy egyéb online felületen a tagjelöltté válást, tehát a belépési folyamat első fázisát teszi lehetővé.

Az érdeklődő úgy tud tagjelöltté válni, hogy a honlap vagy egyéb online felület erre a célra készített felületére navigál, ahol kitölti az ott felkínált adatokat, és kinyilvánítja, hogy tagjelölt kíván lenni, a kinyilvánítás egyben kifejezett hozzájárulást is jelent. A Párbeszéd – a Zöldek Pártja tagjelöltekről az alábbi adatokat gyűjti: név, lakóhely, e-mail cím, telefonszám, az a tény, hogy a tagjelölt a 18. életévét betöltötte.  Azért ezen adatokat kérjük be, mert szükség lehet a tagjelölttel a kapcsolatfelvétel a felvételi eljárás lefolytatása e-mail vagy telefon útján valósítható meg, az adott személy pontos azonosításához pedig a lakóhely ismerete is szükséges. A 18 éves életkorra vonatkozó adatot a tagság létrehozásához szükséges nagykorúság ellenőrzése érdekében kezeljük . Amennyiben már nem akar az érintett tagjelölt lenni, adatai törlését a tagfelvételi eljárás lezártáig kérheti. A tagjelöltek adatai a beléptetési eljárás lezártát követően a felvétel eredményéhez képest a tagnyilvántartásba kerülnek vagy töröljük őket.

Hivatalos tájékoztatása az V. ponthoz

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken (Európai Unió területén). Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. 

Adatfeldolgozók: 

 • az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861).
 • a  CRM rendszer és hírlevél szolgáltatást nyújtó Reflexive Communications Polgári Jogi Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Tomori utca 14. 4/1, képviselő: Karsai Tamás)

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

Az Érintettek köre: az parbeszed.hu honlapon vagy egyéb online felületen szimpatizánsnak jelentkező személyek.

A kezelt adatok köre:

–       név

–       lakóhely

–       e-mail cím

–       telefonszám

–       az a tény, hogy a tagjelölt betöltötte a 1. életévét

–       a tagjelöltté válás időpontja.

Az adatkezelés célja: tagtoborzás a Párt céljainak megvalósítása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Érintett hozzájárulása).

Az Érintett hozzájárulásának módja: az Érintett a parbeszed.hu honlapon vagy egyéb online felületen közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, a feltételek elfogadását követően a rendszer visszanavigálja az adatok megadását biztosító elektronikus űrlapra, amelynek kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A hozzájárulás visszavonása: az Érintett a hozzájárulást – az Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztatójában megjelölt bármely elérhetőségére küldött üzenettel, illetve az érintettnek küldött üzenetekben szereplő leiratkozási linkre kattintva – bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törli, amennyiben pedig más célból és más jogalapon azok kezelésére jogosult volna, úgy a továbbiakban az V. pontban meghatározott célból nem kezeli tovább. A hozzájárulás visszavonása az ezt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő elnöksége, valamint az Adatkezelő és az V. pontban megjelölt Adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező kijelölt munkatársai.

VI. Az online Kampányban résztvevők adatkezelése

A Párbeszéd – a Zöldek Pártja az aktuális közpolitikai kérdésekben kampányokat indít. A kampány lehet offline és lehet online, ebben az esetben a honlapon vagy egyéb online felületen erre rendszeresített űrlap kitöltésével lehet a Kampány céljait támogatnia az érdeklődőknek.

Az online Kampány során az adatkezelés célja az, hogy az adott közpolitikai kérdésben a Párt megfelelő támogatottságot tudjon felmutatni vagy támogatottságot tudjon mérni. Ehhez szükséges az adott céllal egyetértő személyek nevének, irányítószámának és e-mail címének a kezelése. A név és az email kombináció az aláíró minimális azonosítása (valótlan nyilatkozatok kiszűrése) érdekében kerül felvételre, továbbá az e-mail segítségével kétség esetén fel tudjuk venni a kapcsolatot az aláíróval az általa tett nyilatkozat tartalmának tisztázása érdekében (pl. többszörös aláírás, téves vagy hiányos adatok megadásának gyanúja). Az e-mail-cím megadásával lehetőséget teremtünk az adattörlési kérelem előterjesztésére való jogosultság egyszerű ellenőrzésére is. Az egyedi kampányban az Adatkezelő más adatok megadását is kérheti a kampányhoz készült egyedi adatkezelési tájékoztató szerint. Azon érintettek adatait, akik a Párbeszédnek a kampánnyal összefüggő jövőbeli tevékenységéről tájékoztatást kértek, e hozzájárulás visszavonásakor, minden más érintett adatait pedig a hozzájárulás visszavonásakor, de legkésőbb a Kampány adatgyűjtési szakaszának lezárását követő 60 napon belül töröljük a rendszerből minden további értesítés nélkül.  A 18 éves életkor a teljes cselekvőképesség biztosítása miatt került meghatározásra. Az irányítószámot a területi támogatottság mérésére és statisztikai okokból kezeljük.

Az aláírónak lehetősége nyílik arra is, hogy a Kampány során úgy nyilatkozzon, hogy a jövőben is informálódni szeretne a Párt által fontosnak tartott közpolitikai kérdésekről. Ebben az esetben a szükségtelenül tárolt személyes adatait Kampány lezárást követő 60 napon belül töröljük, de a nevét, e-mail címét és irányítószámát ugyanúgy fogjuk kezelni, mint az Érdeklődők esetében. (Lásd: IV. pont, Érdeklődők adatkezelése). Az így kezelt adatok törlését az Érintett a III.  pontban foglaltak szerint bármikor kérheti.

Hivatalos tájékoztatás a VI.  ponthoz

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken (Európai Unió területén). Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861).

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

Az Érintettek köre: a honlapon vagy egyéb online felületen indított Kampányok aláírói.

A kezelt adatok köre:

–       név

–       e-mail cím

–       az a tény, hogy az aláíró a Kampányban megfogalmazottakkal egyetért

–       az a tény, hogy a tagjelölt betöltötte a 18. életévét.

Az adatkezelés célja: a Kampány tárgyát képező közpolitikai kérdés támogatottságának mérése és bemutatása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Érintett hozzájárulása).

Az Érintett hozzájárulásának módja: az Érintett a honlapon vagy egyéb honlap, vagy egyéb online felületen az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, a feltételek elfogadását követően a rendszer visszanavigálja az adatok megadását biztosító elektronikus űrlapra, amelynek kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: a Kampány adatfelvételi periódusának lezárását követő 60 nap.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő és a VI. pontban megjelölt Adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező kijelölt munkatársai.

Figyelem: aki úgy nyilatkozik, hogy informálódni szeretne a Párbeszéd – a Zöldek Pártja által fontosnak tartott közpolitikai kérdésekről, annak az adatai kezelésére a IV. pontban foglaltak az irányadóak!

Általános tájékoztatók

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a Párbeszéd – a Zöldek Pártja, Budapest 1525 Pf.: 90.; központi e-mail útján: info@parbeszedmagyarorszagert.hu; az adatvédelmi tisztviselőn keresztül: adatvedelem@parbeszedmagyarorszagert.hu.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: a Párbeszéd – a Zöldek Pártja az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja. A tájékozódáshoz való jog írásban, az ebben a pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.

Törléshez való jog: az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat.

Tiltakozás joga: ha a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok kezelését zárolni kell.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055; levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Párbeszéd – a Zöldek Pártja adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: adatvedelem@parbeszed.hu

További információ, vonatkozó jogszabályok:

1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról;

2000. évi C. törvény a számvitelről;

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) .

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.

A 2022. január 6. napjától  2023. november 2. napjáig hatályos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el. 

Kövess minket: