Zöld minimum

a 2024-es önkormányzati választásokon induló jelöltek számára

A környezeti és éghajlati válság évről évre egyre súlyosabban, egyre riasztóbb mértékben befolyásolja mindennapjainkat és életünk alapvető feltételeit. E válság elleni küzdelemben, élő környezetünk megóvásában a települési önkormányzatoknak és a helyi közösségeknek jelentős szerepük és lehetőségeik vannak. A helyi önkormányzatok, legyenek bármekkorák, saját hatáskörükben és eszközeikkel rendkívül sokat tehetnek az egészséges környezethez fűződő jogaink védelme érdekében, miközben erősíthetik a társadalmi szolidaritást, a helyi demokráciát és a helyben élők bevonását az őket érintő döntések meghozatalába. 

Széles társadalmi többség várja el, hogy a helyi képviselők elköteleződjenek a környezeti biztonság és egy jó minőségű, fenntartható városi/települési életmód kialakítása mellett. Az önkormányzati döntéshozók sajnos sokszor mégis szembemennek ezzel az elvárással; a szűk politikai vagy nagyvállalati érdekek olykor a legalapvetőbb környezeti és társadalmi szempontokat is felülírják.

Az önkormányzati választáson induló jelöltként vallom, hogy a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” több évtizedes zöld útmutatása szellemében nemcsak helyi közösségünk életkörülményeit alakíthatjuk, de előmozdíthatunk egy azon túlmutató, szélesebb kultúraváltást is. Ezért megválasztásom esetén, a Párbeszéd – ZÖLDEK által (is) támogatott önkormányzati vezetőként, képviselőként magamra tekintve kötelezőnek fogadom el az alábbi vállalásokat.

1.

A települést érintő minden döntésem során, így a településen megvalósuló beruházások és iparfejlesztés vonatkozásában is a környezeti biztonság és az emberi életminőség szempontjait tekintem elsődlegesnek.

2.

Döntéseimmel, szavazási magatartásommal minden esetben a klímavédelmet és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését segítem elő, támogatom és ösztönzöm a zöld építészet és a fenntartható várostervezés alkalmazását.

3.

Támogatom a klímakatasztrófa miatt egyre gyakoribb természetes eredetű, valamint az ipari és más, ember okozta haváriákra való felkészülést, katasztrófavédelmi protokollok kidolgozását és a lakosság felkészítését a válsághelyzetekre.

4.

Az önkormányzati intézményeknél és a település teljes területén ösztönzöm az energiahatékonyságot, támogatom és előmozdítom a megújuló energiaforrások (nap-, szél- és geotermikus energia) elterjedését, az ezekhez való minél szélesebb körű lakossági hozzáférést.

5.

Életminőségünk javítása és a klímaalkalmazkodás érdekében minden esetben fellépek a települési zöldinfrastruktúra megőrzéséért, fejlesztéséért, helyi környezetünkben a természeti élőhelyek állapotának és a biológiai sokféleség megóvásáért és javításáért.

6.

A képviselő-testület minden ezzel kapcsolatos döntésében előnyben részesítem a fenntartható közlekedési megoldásokat, így a közösségi közlekedési szolgáltatások javítását, a kerékpáros és gyalogos infrastruktúra fejlesztését, a megosztott közlekedési módok elterjedését, valamint általában az alacsony kibocsátású vagy karbonsemleges mobilitást.

7.

Elősegítem a fenntartható hulladékgazdálkodást, az újrahasznosítást, az önkormányzati szintű és lakossági hulladékcsökkentést, a körforgásos gazdaság települési megvalósulását.

8.

Önkormányzati munkám során kiemelten fontos partnernek tekintem a civil szervezeteket, támogatom és ösztönzöm a helyi társadalom önszerveződését.

9.

A települést érintő döntések előkészítésében és meghozatalában ösztönzöm és támogatom a minél szélesebb körű társadalmi részvételt és a közösségi tervezést, beleértve a költségvetési tervezést is.

10.

Az önkormányzat hatáskörében támogatom és elősegítem a  fenntartható, környezetkímélő, helyben történő élelmiszer-termelést, fellépek az élelmiszer-pazarlás ellen.

11.

A helyi adók és önkormányzati bevételek kialakításában és felhasználásában az igazságos közteherviselés, a méltányos újraelosztás, a társadalmi szolidaritás és a „szennyező fizet” elveit tartom szem előtt.

12.

A települési önkormányzat teljes működésében – beleértve a képviselő-testület tagjaira vonatkozó írott és íratlan normákat – az átláthatóságra, az etikus működésre, a nyilvánosságra, valamint a közérdekű és környezeti információkhoz való hozzáférésre vonatkozó maximális követelményeket érvényesítem.

13.

Minden rendelkezésemre álló eszközzel fellépek az esélyegyenlőség növelése, a nők társadalmi szerepének és megbecsülésének erősítése érdekében, valamint küzdök a hátrányos megkülönböztetés és a társadalmi kirekesztés minden formája ellen.

14.

Támogatom az aktív, sokszínű, befogadó városi/települési közösségi létet; a reziliens, kultúrateremtő helyi közösségek kialakulását.

Kövess minket: