Még az Alkotmánybíróságot is semmibe veszik a kormánypárti képviselők! – Közlemény

2023.10.04.

Még az Alkotmánybíróságot is semmibe veszik a kormánypárti képviselők!

Dr. Mellár Tamás és Tordai Bence, a Párbeszéd – ZÖLDEK országgyűlési képviselőinek határozati javaslata arra irányult, hogy a kormány június 15-ig alkosson és terjesszen be törvényjavaslatot a Magyar Tudományos Akadémiát érintő alaptörvény-ellenesség megszüntetése érdekében. A 2019-ben hozott akadémiai törvény alaptörvény-ellenességét az Alkotmánybíróság 2022 decemberi határozata állapított meg. A kormánypárti többségű Kulturális Bizottság azonban tegnap leszavazta a két képviselő javaslatát. Ezzel a kormány ismét semmibe vette a tudományos szabadság és a jogbiztonság alapelveit, valamint az Alkotmánybíróságot is.

Az Országgyűlés 2019-ben törvénnyel módosította a tudományos kutatásról szóló 2014-es törvényt és a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994-es törvényt azért, hogy a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóhálózata elcsatolható legyen és a létrejövő Eötvös Loránd Kutatási Hálózatba (ELKH) kerüljön át, amelyet a kormány közvetlenül tud felügyelni.

A törvénnyel kapcsolatban dr. Mellár Tamás több képviselővel együtt az Alkotmánybírósághoz fordult, amit az érintett MTA is megtett. Az Alkotmánybíróság 2022. december 6-án hozott döntést, és határozatában elmarasztalta az Országgyűlést, mert a módosítással mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő. Az Alkotmánybíróság 2023. június 30-ig adott haladékot az Országgyűlésnek, hogy jogalkotással szüntesse meg az alaptörvény-ellenességet.
Mivel 2023 első negyedévében ez nem történt meg, dr. Mellár Tamás és Tordai Bence, a Párbeszéd – ZÖLDEK frakcióvezető-helyettese 2023. május 24-én határozati javaslatot nyújtott be, amely arra irányult, hogy a kormány június 15-ig alkosson és terjesszen be törvényjavaslatot az alkotmánybírósági határozatban foglaltak végrehajtása érdekében.

Az Alkotmánybíróság határozatában egyrészt azt kifogásolta, hogy a 2019-es törvény nem biztosítja azt az alkotmányos követelményt, amely szerint a tudományos kérdéseket illető döntések meghozatalakor a tudomány szabadságának kell érvényesülnie, a döntéshozatal módjának pedig meg kell felelnie a tudományos szabadság alkotmányos értékének. Másrészt kifogásolta, hogy a 2019-es törvény nem szabályozta megfelelően a jogbiztonság és a tulajdonhoz való jog érvényesülését az MTA és az ELKH vagyonátadása tekintetében. Ugyanis az MTA vagyona célhoz kötött, nem állami vagyon, amely az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerint tulajdonvédelem tárgya. Az államnak olyan szabályozást kell megteremtenie, amely a közfeladatok ellátásához szükséges feltételeket és garanciákat biztosítja.

A Párbeszéd – ZÖLDEK határozati javaslatát tegnap tárgyalta az Országgyűlés Kulturális bizottsága, amelynek kormánypárti többsége leszavazta azt, így nem kerül az Országgyűlés elé. Ezzel pedig nemcsak az ellenzéket vették semmibe, hanem az Alkotmánybíróságot is.


Budapest, 2023. október 4.

Párbeszéd – ZÖLDEK Sajtó

Kövess minket: